Loading...
Početna 2018-04-02T09:09:50+00:00

Obuka plivanja

Jedan od najvažnijih procesa u sportskom obrazovanju je obuka neplivača.
Programi

Termini na bazenu Košutnjak

U kojim terminima deca mogu dolaziti na plivanje …
Pogledajte termine

Cenovnik

Koliko košta obuka neplivača, škola plivanja, rekreativno plivanje, …
Pogledajte cenovnik

Škola plivanja Šarks

Plivanje je sport koji je, po mišljenju većine stručnjaka najkorisniji za zdravlje, očuvanje kondicije i skladan psiho-fizički razvoj čitavog organizma. Plivanje se može naučiti u svakom životnom dobu, pogotovo danas kada se u brojnim centrima organizuju obuke i škole plivanja. Mi u našoj školi plivanja imamo programe prilagođene neplivačima, plivačima i rekreativcima.

Obuka neplivača je namenjena deci koja ne znaju plivati i deci koja su tek počela sa učenjem plivanja… Na obuku neplivača mogu doći deca predškolskog i školskog uzrasta mada se obuci nepivača mogu priključiti i mlađa deca…

Detaljnije

Škola plivanja je namenjena deci koja su završila program Obuka neplivača ili deci koja nisu pohađala program Obuka neplivača ali su nakon izvršenog inicijalnog testiranja zadovoljila kritrijume za upis na program Škola plivanja…

Detaljnije

Rekreativno plivanje je namenjeno deci koja su završila Program Škola plivanja, a koja se ne žele aktivno baviti plivačkim sportom… i svim polaznicima bez starosnih ograničenja koji znaju da plivaju a koji žele da rade na poboljšanju ili održavanju fizičke kondicije…

Detaljnije

Obuka odraslih neplivača je Program namenjen odraslim osobama koje žele da nauče da plivaju, savladaju tehnike plivanja Ili da ukoliko su već plivači usavrše svoje tehnike…

Detaljnije

Individualni treninzi plivanja namenjeni su osobama koje žele brže ostvarivanje postavljenih ciljeva i rezultata u odnosu na aktivnosti koje se sprovode u grupi polaznika…

Detaljnije

STICANJE ZVANJA PLIVAČ III GODINE ŠKOLE PLIVANJA

Spisak polaznika za polaganje testa, grupa plivač II godine škole plivanja, za sticanje zvanja plivač III godine škole plivanja: Redni broj Ime i prezime Godište 1. Gavrilo Radovanović 2005 2. Relja Cvetojević 2004 3. Sergej [...]

STICANJE ZVANJA PLIVAČ II GODINE ŠKOLE PLIVANJA

Spisak polaznika za polaganje testa, grupa plivač I godine škole plivanja, za sticanje zvanja plivač II godine škole plivanja: Redni broj Ime i prezime Godište 1. Milan Cvetković 2007 2. Lena Stefanović 2007 3. Mihajlo [...]

STICANJE ZVANJA PLIVAČ I GODINE ŠKOLE PLIVANJA

Spisak polaznika za polaganje testa, grupa plivač početnik, za sticanje zvanja plivač I godine škole plivanja Redni broj Ime i prezime Godište 1. Andrej Dučić 2008 2. Ena Lazić 2008 3. Isidora Lazić 2012 4. [...]

STICANJE ZVANJA PLIVAČ POČETNIK

Spisak polaznika za polaganje testa, grupa neplivači, za sticanje zvanja plivač početnik: Redni broj Ime i prezime Godište 1. Vuk Vuletić 2013 2. Pavle Mitrović 2010 3. Bogdan Veselić 2013 4. Marija Dojčinović 2011 5. [...]