Loading...
Početna 2018-04-02T09:09:50+00:00

Obuka plivanja

Jedan od najvažnijih procesa u sportskom obrazovanju je obuka neplivača.
Programi

Termini na bazenu Košutnjak

U kojim terminima deca mogu dolaziti na plivanje …
Pogledajte termine

Cenovnik

Koliko košta obuka neplivača, škola plivanja, rekreativno plivanje, …
Pogledajte cenovnik

Škola plivanja Šarks

Plivanje je sport koji je, po mišljenju većine stručnjaka najkorisniji za zdravlje, očuvanje kondicije i skladan psiho-fizički razvoj čitavog organizma. Plivanje se može naučiti u svakom životnom dobu, pogotovo danas kada se u brojnim centrima organizuju obuke i škole plivanja. Mi u našoj školi plivanja imamo programe prilagođene neplivačima, plivačima i rekreativcima.

Obuka neplivača je namenjena deci koja ne znaju plivati i deci koja su tek počela sa učenjem plivanja… Na obuku neplivača mogu doći deca predškolskog i školskog uzrasta mada se obuci nepivača mogu priključiti i mlađa deca…

Detaljnije

Škola plivanja je namenjena deci koja su završila program Obuka neplivača ili deci koja nisu pohađala program Obuka neplivača ali su nakon izvršenog inicijalnog testiranja zadovoljila kritrijume za upis na program Škola plivanja…

Detaljnije

Rekreativno plivanje je namenjeno deci koja su završila Program Škola plivanja, a koja se ne žele aktivno baviti plivačkim sportom… i svim polaznicima bez starosnih ograničenja koji znaju da plivaju a koji žele da rade na poboljšanju ili održavanju fizičke kondicije…

Detaljnije

Obuka odraslih neplivača je Program namenjen odraslim osobama koje žele da nauče da plivaju, savladaju tehnike plivanja Ili da ukoliko su već plivači usavrše svoje tehnike…

Detaljnije

Individualni treninzi plivanja namenjeni su osobama koje žele brže ostvarivanje postavljenih ciljeva i rezultata u odnosu na aktivnosti koje se sprovode u grupi polaznika…

Detaljnije

SPISAK PLIVAČA ZA STICANJE ZVANJA PLIVAČ POČETNIK

Spisak plivača za koje je planirano da sredinom januara 2019.godine polažu test za sticanje zvanja PLIVAČ POČETNIK 1) Andrej Jorgačević 2014 2)Matija Popović 2013 3)Pavle Đukić 2013 4)Ana Stojković 2014 5)Dušan Stojković 2013 6)Mina Botić [...]

TEST ZA STICANJE ZVANJA PLIVAČ POČETNIK

Plivači, u subotu 27.10.2018.godine počinju pripreme (u okviru redovnih treninga) za polaganje testa za sticanje zvanja PLIVAČ POČETNIK, koji će se održati  sredinom januara 2019.godine. Predsednik PK SHARKS Nevena Jorgačević  

LEKARSKI PREGLED

Plivači, prema odredbama Zakona o sportu svi sportisti moraju izvršiti proveru opšte i posebne zdravstvene sposobnosti  u  nadležnoj zdravstvenoj ustanovi. S tim u vezi potrebno je da napred navedenu proveru izvršite do 15.11.2018.godine, a izveštaj nadležne [...]

SEZONA 2018/2019

Plivači danas u 15:00h je prvi trening u sezoni 2018/2019. Termini u sezoni 2018/2019 su: -Četvrtak: od 17:00h do 18:00h -Subota: od 15:00h do 16:00h -Nedelja: od 17:00h do 18:00h Predsednik PK SHARKS Nevena Jorgačević