Obuka plivanja

Jedan od najvažnijih procesa u sportskom obrazovanju je obuka neplivača.
Programi

Termini na bazenu Košutnjak

U kojim terminima deca mogu dolaziti na plivanje …
Pogledajte termine

Cenovnik

Koliko košta obuka neplivača, škola plivanja, rekreativno plivanje, …
Pogledajte cenovnik

Škola plivanja Šarks

Plivanje je sport koji je, po mišljenju većine stručnjaka najkorisniji za zdravlje, očuvanje kondicije i skladan psiho-fizički razvoj čitavog organizma. Plivanje se može naučiti u svakom životnom dobu, pogotovo danas kada se u brojnim centrima organizuju obuke i škole plivanja. Mi u našoj školi plivanja imamo programe prilagođene neplivačima, plivačima i rekreativcima.

Obuka neplivača je namenjena deci koja ne znaju plivati i deci koja su tek počela sa učenjem plivanja… Na obuku neplivača mogu doći deca predškolskog i školskog uzrasta mada se obuci nepivača mogu priključiti i mlađa deca…

Detaljnije

Škola plivanja je namenjena deci koja su završila program Obuka neplivača ili deci koja nisu pohađala program Obuka neplivača ali su nakon izvršenog inicijalnog testiranja zadovoljila kritrijume za upis na program Škola plivanja…

Detaljnije

Rekreativno plivanje je namenjeno deci koja su završila Program Škola plivanja, a koja se ne žele aktivno baviti plivačkim sportom… i svim polaznicima bez starosnih ograničenja koji znaju da plivaju a koji žele da rade na poboljšanju ili održavanju fizičke kondicije…

Detaljnije

Obuka odraslih neplivača je Program namenjen odraslim osobama koje žele da nauče da plivaju, savladaju tehnike plivanja Ili da ukoliko su već plivači usavrše svoje tehnike…

Detaljnije

Individualni treninzi plivanja namenjeni su osobama koje žele brže ostvarivanje postavljenih ciljeva i rezultata u odnosu na aktivnosti koje se sprovode u grupi polaznika…

Detaljnije

ZAVRŠNI TEST I SPISAK POLAZNIKA ZA POLAGANJE TESTA ZA STICNJE ZVANJA PLIVAČ POČETNIK

ZAVRŠNI TEST ZA STICANJE ZVANJA PLIVAČ POČETNIK ODRŽAĆE SE U SUBOTU 25.03., NEDELJU 26.03. i ČETVRTAK 30.03.2017. GODINE U REDOVNIM TERMINIMA ODRŽAVANJA TRENINGA. Opšti kriterijumi za ocenjivanje uspešno savladane obuke neplivača: Polaznik stiče pravo polaganja [...]

RADNO VREME U TOKU PRAZNIKA

PLIVAČI 31.12.2016. I 01.01.2017. NE PLIVAMO. SA TRENINZIMA POČINJEMO U ČETVRTAK 05.01.2017 U 17:00 ČASOVA. SLEDEĆI TRENING JE U NEDELJU 08.01.2017 U 17:00 ČASOVA. PK SHARKS

LEKARSKI PREGLED ZA UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI SPORTISTA

Zakonom o sportu propisano je da se svi sportisti, pa i oni najmlađi koji su tek počeli da treniraju, moraju pregledati kod specijaliste medicine sporta. Ovu obavezu potrebno je striktno poštovati, jer fizička aktivnost i [...]