Cenovnik skole plivanja 2018-04-02T09:09:50+00:00

Cenovnik za plivače

Broj termina,broj dece / Cena

 • 12 termina,jedno dete / 3.700 din mesečno
 • 12 termina,dvoje dece / 6.300 din mesečno
 • 10 termina,jedno dete / 3.300 din mesečno
 • 10 termina,dvoje dece / 6.000 din mesečno 
 • 8 termina,jedno dete / 3.000 din mesečno
 • 8 termina,dvoje dece / 5.000 din mesečno
 

Cenovnik za neplivače

Broj termina,broj dece / Cena

 • 12 termina,jedno dete / 4.100 din mesečno
 • 12 termina,dvoje dece / 7.000 din mesečno
 • 10 termina,jedno dete / 3.900 din mesečno
 • 10 termina,dvoje dece / 6.700 din mesečno
 • 8 termina,jedno dete / 3.500 din mesečno
 • 8 termina,dvoje dece / 5.900 din mesečno

Cenovnik za dvoje dece neplivač – plivač

Broj termina,broj dece / Cena

 • 12 termina,dvoje dece / 6.900 din mesečno
 • 10 termina,dvoje dece / 6.500 din mesečno
 • 8 termina,dvoje dece / 5.500 din mesečno