Individualni treninzi

Skola plivanja Sharks://Individualni treninzi
Individualni treninzi 2017-12-26T10:07:36+00:00

INDIVIDUALNI TRENINZI SHARKS

Programom je predviđen pristup u obuci plivanja usmeren ka pojedincu uzimajući u obzir godine starosti, pol, trenutni nivo psihofizičkih i motoričkih mogućnosti. Namenjen je osobama koje žele brže ostvarivanje postavljenih ciljeva i rezultata u odnosu na aktivnosti koje se sprovode u grupi polaznika. Prilikom izvođenja programa na svim terminima-treninzima (rekreaciji) uvek je sa vama stručna osoba koja vas uči, prati i daje vam savete kako biste u što bržem vremenu došli do željenog cilja…