Škola plivanja je Program namenjen deci koja su završila program Obuka neplivača ili deci koja nisu pohađala program Obuka neplivača ali su nakon izvršenog inicijalnog testiranja zadovoljila kritrijume za upis na program Škola plivanja. Program škola plivanja traje tri godine a izvodi se obukom od deset ili dvanaest termina mesečno.

ŠKOLA PLIVANJA SHARKS – CILJ PROGRAMA

  • Pravilno naučiti plivati plivačkim tehnikama uz pomoć vodenog medija i raznih vežbi
  • Uticaj na pravilan rast i razvoj deteta
  • Uticanje na usvajanje pozitivnih navika i socijalizacija deteta.

ŠKOLA PLIVANJA SHARKS – PROGRAM

  • Prva godina škole plivanja provodi se sa naglaskom na učenje osnovnih elemenata iz sve četiri plivačke tehnike sa okretom i startom te povećanje funkcionalnih sposobnosti;
  • Druga godina škole plivanja sprovodi se sa posebnim osvrtom na usavršavanje dostignutog -plivačkog znanja iz kraula i leđne tehnike;
  • Treća godina nastavak je druge godine sa osvrtom na usavršavanje dostignutog plivačkog znanja iz sve četiri plivačke tehnike, povećanje funkcionalnih i motoričkih sposobnosti te priprema za aktivno sportsko plivanje.

Kroz naš program dete će naučiti sve četiri plivačke tehnike sa okretima, startovima i povećanjem funkcionalnih sposobnosti. Na kraju svake godine sledi finalno testiranje. Finalnom testiranju može pristupiti polaznik obuke Škola plivanja koji je prisustvovao na više od 75% časova. Po uspešno završenom programu Škola plivanja polaznici stiču diplome o završenom programu. Po završetku programa Škola plivanja deca koja se ne žele aktivno baviti plivačkim sportom, a žele nastaviti sa plivanjem pod nadzorom trenera plivanja mogu nastaviti sa plivanjem u našoj školi sa programom Rekreativno plivanje ili nastaviti aktivno sportsko plivanje u klubu.