Plivači, probni testovi za sve plivačke grupe odrzace se u subotu 1.06.2019 i u nedelju 2.06.2019 u okviru redovnih treninga.

Predsednik PK SHARKS

Nevena Jorgačević