Redni broj Ime i prezime Godište Ocena Bodovi
1. Sergej Jordanov 2009 A  B   C 16
2. Luka Šukilović 2005 A    B   C 16
3. Ognjen Daljević 2007 A    B   C 14
4. Milica Marković 2009 A    B   C 14
5. Vuk Pejović 2011 A    B   C 13.5
6. Viktor Sekulić 2009 A    B   C 13
7. Dušan Milošević 2009 A    B   C 13
8. Andrej Jorgačević 2014 A    B   C 10
9. Stevan Stamenić 2007 A    B   C 8
10. Tamara Tešić 2013 A    B   C 8