Redni broj Ime i prezime Godište Ocena Bodovi
1. Hana Mehmedi 2013 A    B   C 22
2. Kristina Popović 2013 A    B   C 22
3. Viktor Ančić 2015 A    B   C 22
4. Hana Karadžić 2013 A    B   C 22
5. Katarina Miladinović 2012 A    B   C 22
6. Anastasija Savković   A    B   C 22
7. Stefan Ilić   A    B   C 22
8. Dunja Šegan   A    B   C 22