TEST ZA STICANJE ZVANJA PLIVAČ I GODINE ŠKOLE PLIVANJA-KOŠUTNJAK

TEST ZA STICANJE ZVANJA PLIVAČ I GODINE ŠKOLE PLIVANJA -LOKACIJA KOŠUTNJAK

 Dodela medalja i diploma je u nedelju 16.06.2024.godine.

Spisak polaznika za polaganje testa. Grupa poluplivača, za sticanje zvanja plivač I godine škole plivanja.

Mlađi

Redni broj Ime i prezime Godište Ocena
1. Andrea Filipović 2015 A    B   C
2. Anja Filipović 2017 A    B   C
3. Matija Popović 2017 A    B   C
4. Sara Ivanović 2017 A    B   C
5. Stefan Đurović 2016 A    B   C
6. Sofija Vukobratović 2016 A    B   C
7. Tea Hebilji 2017 A    B   C
8. Iskra Kostić 2014 A    B   C
9. Mila Kadović 2015 A    B   C
10. Vuk Kastratović 2016 A    B   C
11. Lazar Novitović 2016 A    B   C
12. Luka Bradaš 2016 A    B   C
13. Dimitra Butina 2017 A    B   C
14. Nađa Mutavdžić 2016 A    B   C
       
 

Stariji

Redni broj Ime i prezime Godište Ocena
1. Aleksa Zogović 2011 A    B   C
2. Aleksandra Čupić 2011 A    B   C
3. Miloš Trifunović 2011 A    B   C
4. Sava Novitović 2011 A    B   C
5. Luka Vićentijević 2016 A    B   C
6. Luka Vasilijević 2014 A    B   C
       
       
       
       
       
2024-05-27T17:46:56+00:00