Polaganje testa za sticanje zvanja plivač I godine škole plivanja izvršiće se u četvrtak 13.06 subotu 15.06., i nedelju 16.06.2019.godine. Dodela medalja i diploma je u nedelju 16.06.2019.godine.

Redni broj Ime i prezime Godište Ocena
1. Andrej Jorgačević 2014
2. Pavle Đukić 2013
3. Nina Đorđević 2012
4. Ognjen Šobot 2009
5. Strahinja Knežević 2010
6. Tamara Tešić 2013
7. Vuk Vuletić 2013
8. Aleksandar Petrović 2010
9. Nataša Dragić 2002
10. Boris Dragić 2008
11. Tatjana Dragić
12. Nikolaos Lafatzis 2008
13. Dunja Zec 2007
14. Sofija Račanin 2007
15. Andrija Rodović 2009
16. Uroš Živković 2008
17. Nikola Dragić 2008
18. Andrej Pajović 2006
19. Jovan Rakić 2008
20. Predrag Ristić 2008
21. Ana Kuduz 2010
22. Sergej Jordanov 2009
23. Novak Đorđević 2009
24. Marija Dojčinović 2011
25. Luka Dučić 2011
26. Staša Spasojević 2012
27. Sofija Stanković 2008
28. Leonidas Ristić 2009
29. Lazar Aleksić 2010
30. Ognjen Simić 2010
31. Marija Gagović 2008
32. Lazar Nešović 2009
33. Anja Jerinić 2008
34. Ena Lazić 2008