Polaganje testa za sticanje zvanja plivač početnik izvršiće se u četvrtak 23.01., subotu 25.01. i u  nedelju 26.01.2020.godine. Dodela medalja i diploma je u nedelju 26.01.2020.godine.

 

Spisak plivača za koje je planirano da polažu test:

sticanje zvanja PLIVAČ POČETNIK

Redni broj Ime i prezime Godište
1. Tamara Jovanović 2015
2. Gregor Stanković 2015
3. Sara Kamberi 2014
4. Teodora Dojčinović 2013
5. Lara Vučković 2015
6. Lazar Đorić 2015
7. Dunja Radovanović 2014
8. Mihajlo Marković 2014
9. Kosta Milojević 2014
10. Mihailo Petrović 2013
11. Uroš Nikolić 2012
12. Teodor Đorđević 2014
13. Konstantin Đorđević 2011
14. Milan Lilić 2011
15. Jovan Vasilijević 2012
16. Nađa Kamberi 2011
17. Milica Filipović 2013
18. Aleksej Urošević 2011
19. Petar Smiljanić 2012
20. Đorđe Vidosavljević 2012
21. Lara Mate 2012
22. Uroš Đorđević 2011
23. Kristina Lukić 2011
24. Lazar Krstić 2013
25. Matea Dučić 2014
26. Luka Jovanović 2012
27. Nađa Milojević 2011
28. Danilo Filipović 2011
29. Aleksandar Smiljanić 2005