Plivači,

u subotu 27.10.2018.godine počinju pripreme (u okviru redovnih treninga) za polaganje testa

za sticanje zvanja PLIVAČ POČETNIK, koji će se održati  sredinom januara 2019.godine.

Predsednik PK SHARKS

Nevena Jorgačević