Čestitamo svim plivačima, i velikim i malima na postignutim rezultatima prilikom održavanja testova JUN 2018.

Do kraja juna radimo po već utvrđenom raspredu, u julu i avgustu nastavlajmo

sa održavanjem forme na  treninzima četvrtkom od 17:00h i subotom od 15:00h.

Od septembra plivači  koji su uspešno savladali testove i stekli određena zvanja nastavljaju

sa treninzima prema odgovarajućim programima za plivačke grupe.

Zahvaljujemo se svim  plivačima koji su bili sa nama u toku plivačke sezone 2017/2018 godine.

Predsednik PK SHARKS

Nevena Jorgačević