Polaganje testa za sticanje zvanja plivač početnik izvršiće se u  subotu 19.06., i nedelju 20.06.2021.godine. Dodela medalja i diploma je u nedelju 20.06.2021.godine.

Spisak plivača za koje je planirano da polažu test:

sticanje zvanja PLIVAČ POČETNIK

Spisak polaznika za polaganje testa. Grupa neplivači, za sticanje zvanja plivač početnik:

:

Redni broj Ime i prezime Godište Ocena
1. Lazar Đorić 2015 A    B   C
2. Bogdan Borović 2014 A    B   C
3. Natalija Stojiljković 2014 A    B   C
4. Teodora Otović 2014 A    B   C
5. Mila Balećević 2013 A    B   C
6. Uroš Anđelić 2015 A    B   C
7. Nenad Stanić 2013 A    B   C
8. Helena Mutavdžić 2014 A    B   C
9. Jovana Đuričić 2015 A    B   C
10. Andrea Filimonović 2012 A    B   C
11. Tara Anđelić 2010 A    B   C
12. Isak Zečević 2015 A    B   C
13. Dunja Radovanović 2014 A    B   C
14. Vladimir Kostadinović 2014 A    B   C
15. Anastasija Otović 2012 A    B   C
16. Nikola Opalić 2012 A    B   C
17. Gala Stefanović 2014 A    B   C
18. Marija Šaljić 2015 A    B   C
19. Vasilije Rakić 2015 A    B   C
20. Natalija Stanković 2015 A    B   C
21. Sofija Jorgačević 2016 A    B   C
22. Dimitrije Micić 2015 A    B   C
23. Matej Tadić 2016 A    B   C
24. Gregor Stanković 2015 A    B   C
25. Lazar Lukešević 2014 A    B   C
26. Damjan Džogaz 2013 A    B   C
27. Andrija Matić 2015 A    B   C
28. Petar Đorđević 2013 A    B   C
29. Zarija Dedović 2015 A    B   C
30. Uroš Vukadinović 2014 A    B   C
31. Dimitrije Perišić 2012 A    B   C
32. Nikola Grozdanovski 2013 A    B   C
33. Nina Petrović 2013 A    B   C
34. Viktor Krčevinac 2013 A    B   C
35. Tamara Jovanović 2015 A    B   C
36. Luka Jovanović 2012 A    B   C