Polaganje testa za sticanje zvanja plivač I godine škole plivanja izvršiće se u  subotu 19.06., i nedelju 20.06.2021.godine. Dodela medalja i diploma je u nedelju 20.06.2021.godine.

Spisak polaznika za polaganje testa. Grupa poluplivači, za sticanje zvanja plivač I godine škole plivanja.

Redni broj Ime i prezime Godište Ocena
1. Magdalena Anđelković 2014 A    B   C
2. Marko Pejović 2013 A    B   C
3. Uroš Nikolić 2012 A    B   C
4. Aleksej Urošević 2011 A    B   C
5. Lazar Živković 2009 A    B   C
6. Vasilije Ranković 2013 A    B   C
7. Miloš Zec 2008 A    B   C
8. Đorđe Vidosavljević 2012 A    B   C
9. Nađa Višnjić 2009 A    B   C
10. Una Komnenović   A    B   C
11. Vuk Atanasković   A    B   C
12. Nora Čičić   A    B   C