REZULTATI PLIVAČA KOJI SU POLOŽILI TEST I STEKLI ZVANJE PLIVAČ POČETNIK

 

Redni broj Ime i prezime Godište Ocena Bodovi
1. Jovan Maksimović 2015 A    B   C 22
2. Đorđe Paunović 2014 A    B   C 22
3. Uroš Mladenović 2014 A    B   C 22
4. Đorđe Galac 2015 A    B   C 22
5. Ognjen Vujanić 2013  A    B   C 22
6. Dimitra Butina 2017 A    B   C 21.5
7. Mihajlo Perić 2015  A    B   C 21
8. Maša Stojanović    A    B   C 20
9. Lazar Karajović 2014  A    B   C 20