REZULTATI PLIVAČA KOJI SU POLOŽILI TEST I STEKLI ZVANJE PLIVAČ I GODINE ŠKOLE PLIVANJA

Redni broj Ime i prezime Godište Ocena Bodovi
1. Maša Butina 2014
A    B   C
40
2. Vasilije Maksimović   A    B   C 38
3. Mihajlo Petrović   A    B   C 38
4. Dimitrije Galac   A    B   C 36