REZULTATI PLIVAČA KOJI SU POLOŽILI TEST I STEKLI ZVANJE PLIVAČ IV GODINE ŠKOLE PLIVANJA

 

Redni broj Ime i prezime Godište Ocena Bodovi
1. Lana Novakov 2009 A    B   C 19
2. Sergej Jordanov 2009 A    B   C 16