REZULTATI PLIVAČA KOJI SU POLOŽILI TEST I STEKLI ZVANJE PLIVAČ III GODINE ŠKOLE PLIVANJA

 

Redni broj Ime i prezime Godište Ocena Bodovi
1. Vuk Pejović 2011
A    B   C
16
2. Maša Novakov 2012
A    B   C
16
3. Tomislav Miljušević 2008
A    B   C
15
4. Nikola Radojević 2008
A    B   C
14.5
5. Mladen Karakušević 2008
A    B   C
14