I GODINA ŠKOLA PLIVANJA 

Redni broj Ime i prezime Godište Ocena Bodovi
1. Lazar Karajović 2014 A    B   C 39
2. Uroš Mijailović 2014 A    B   C 37.5
3. Ognjen Đujić 2014 A    B   C 34

MAX 40

MIN ZA PROLAZ  22

II godina škole plivanja

Redni broj Ime i prezime Godište Ocena Bodovi
1. Maša Butina 2014 A    B   C 13

MAX  14

MIN ZA PROLAZ 7