Redni broj Ime i prezime Godište Ocena Bodovi
1. Uroš Savić 2017 A    B   C 22
2. Sofija Ždinjak 2017 A    B   C 22
3. Nađa Dojčinović 2015 A    B   C 22
4. Jovan Janićijević 2015 A    B   C 22
5. Dunja Buleski   A    B   C 22
6. Matija Popović 2016 A    B   C 22
7. Una Obradović 2016 A    B   C 22
8. Iskra Kostić 2015 A    B   C 22
9. Kosta Šćepović 2014 A    B   C 22
10. Sara Ivanović 2017 A    B   C 22
11. Andrea Filipović 2015 A    B   C 22
12. Anja Filipović 2017 A    B   C 22
13. Kristijan Kovačević 2016 A    B   C 22
14. Iskra Knežić 2016 A    B   C 22
15. Tea Hebilji 2017 A    B   C 22