Spisak polaznika za polaganje testa,

grupa plivač početnik, za sticanje zvanja plivač I godine škole plivanja

Redni broj Ime i prezime Godište
1. Andrej Dučić 2008
2. Ena Lazić 2008
3. Isidora Lazić 2012
4. Teodora Stojanović 2009
5. Ivana Šeguljev 2008
6. Mihajlo Ćirković 2011
7. Andrej Ranković 2011
8. Ivan Eraković 2010
9. Aleksa Mičić 2010
10. Boris Mihaljević 2009
11. Jovan Kunčer 2009
12. Dunja Kunčer 2007
13. Milena Ivantić 2010
14. Ognjen Balaban 2008
15. Nikola Lučić 2009
16. Veljko Janković 2011
17. Emilija Dragaš 2012
18. Vuk Budimir 2012
19. Tara Budimir 2010
20. Sanja Dimitrijević 2010
21. Stefan Stojković 2010
22. Marko Trajković 2009
23. Mina Stefanović 2009
24. Marko Despotović 2011
25. Mateja Despotović 2012
26. Kristina Beko 2012
27. Kosta Popović 2009
28. Lazar Aleksić 2010
29. Nikola Lučić 2009
30. Milana Živković 2012
31. Jana Vasić 2010
32. Lara Mihajlović 2007
33. Anica Trogrlić 2008
34. Biljana Miljošević 2010
35. Petra Kolaković 2012
36. Ivana Veselić 2007
37. Andrija Kalajdžić 2011
38. Petar Vlajić 2009
39. Lucija Popadić 2008
40. Dunja Novković 2011
41. Maša Antonijević 2012
42. Jovana Jugović 2006
43. Strahinja Gajić 2007
44. Tamara Kovačević 2007
45. Vuk Trbojević 2009
46. Filip Borović 2010
47. Sara Isakov 2011
48. Dunja Mičić 2008
49. Kosta Lazić 2008
50. Margita Vasiljević 2006
51. Konstantin Vasiljević 2007
52. Uroš Komnenović 2008
53. Teodra Vlajić 2006

 

U Beogradu jun 2018

Predsednik plivačkog kluba PK SHARS

Nevena Jorgačević