Spisak polaznika za polaganje testa, grupa plivač I godine škole plivanja,

za sticanje zvanja plivač II godine škole plivanja:

Redni broj Ime i prezime Godište
1. Milan Cvetković 2007
2. Lena Stefanović 2007
3. Mihajlo Borković 2004
4. Lana Pavlović 2007
5. Dimitrije Stojković 2008
6. Neda Štulić 2010
7. Magdalena Živanović 2004
8. Aleksandra Filipović 2004
9. Maša Krstajić 2003
10. Jana Kostić 2004
11. Anđela Tanić 2003
12. Aleksandra Mičić 2003
13. Jovan Radovanović 2007
14. Maša Kilibarda 2007
15. Nemanja Dragumilo 2005
16. Damjan Marković 2002
17. Pavle Đapić 2007
18. Aleksa Lazić 2007
19. Luka Savić 2008
20. Filip Đapić 2010
21. Gabrijela Živanović 2007
22. Marija Vučinić 2010
23. Dušan Marković 2009
24. Lazar Varinac 2009
25. Andrija Glavonjić 2008
26. Milan Đuričić 2010
27. Milan Petrović 2009
28. Vuk Mladenović 2009
29. Maša Štulić 2010
30. Nikolija Dragaš 2008
31. Nika Kalajdžić 2010
32. Mia Magdalena Jovanović 2010

 

U Beogradu jun 2018

Predsednik PK SHARKS

Nevena Jorgačević