Polaganje testa za sticanje zvanja plivač I godine škole plivanja. Dodela medalja i diploma je u subotu 17.06.2023.godine.

Spisak polaznika za polaganje testa. Grupa plivači početnici, za sticanje zvanja plivač  I godine škole plivanja.

Redni broj Ime i prezime Godište Ocena
1. Nenad Mitrović 2014 A    B   C
2. Anđela Mitrović 2013 A    B   C
3. Tadija Stojanović 2014 A    B   C
4. Nina Lukić 2011 A    B   C
5. Maša Šmigić 2014 A    B   C
6. Vera Aranđelović 2010 A    B   C
7. Relja Kastratović 2015 A    B   C