Polaganje testa za sticanje zvanja plivač početnik. Dodela medalja i diploma je u subotu 17.06.2023.godine.

Spisak polaznika za polaganje testa. Grupa neplivači, za sticanje zvanja plivač  početnik.

 

Redni broj Ime i prezime Godište Ocena
1. Hana Mehmedi 2013 A    B   C
2. Kristina Popović 2013 A    B   C
3. Viktor Ančić 2015 A    B   C
4. Hana Karadžić 2013 A    B   C
5. Katarina Miladinović 2012 A    B   C
6. Bogdan Mitrović   A    B   C
7. Anastasija Savković   A    B   C
8. Stefan Ilić   A    B   C
9. Luka Grujović   A    B   C
10. Dunja Šegan   A    B   C
11. Mihailo Popović   A    B   C