Polaganje testa za sticanje zvanja plivač II godine škole plivanja izvršiće se u  subotu 17.06., i nedelju 18.06.2023.godine. Dodela medalja i diploma je u nedelju 18.06.2023.godine.

Spisak polaznika za polaganje testa. Grupa plivača I godine škole plivanja , za sticanje zvanja plivač  II godine škole plivanja.

 

Redni broj Ime i prezime Godište Ocena
1. Maša Butina 2014 A    B   C