Polaganje testa za sticanje zvanja plivač početnik  izvršiće se u  subotu 17.06., i nedelju 18.06.2023.godine. Dodela medalja i diploma je u nedelju 18.06.2023.godine.

Spisak polaznika za polaganje testa. Grupa neplivači, za sticanje zvanja plivač  početnik.

 

Redni broj Ime i prezime Godište Ocena
1. Sara Ivanović 2017 A    B   C
2. Jovan Janićijević 2015 A    B   C
3. Nađa Dojčinović 2015 A    B   C
4. Sofija Ždinjak 2017 A    B   C
5. Uroš Savić 2017 A    B   C
6. Andrea Filipović 2015 A    B   C
7. Anja Filipović 2017 A    B   C
8. Matija Popović 2017 A    B   C
9. Iskra Kostić 2015 A    B   C
10. Kosta Šćepović 2012 A    B   C
11. Kristijan Kovačević 2014 A    B   C