Polaganje testa za sticanje zvanja plivač III godine škole plivanja izvršiće se u subotu 19.06., i nedelju 20.06.2019.godine. Dodela medalja i diploma je u nedelju 20.06.2019.godine.

Spisak polaznika za polaganje testa. Grupa plivači II godine škole plivanja, za sticanje zvanja plivač III godine škole plivanja.

Redni broj Ime i prezime Godište Ocena
1. Milan Đuričić 2010 A    B   C
2. Filip Borović 2010 A    B   C
3. Maša Antonijević 2012 A    B   C
4. Helena Marić 2006 A    B   C
5. Dunja Novković 2011 A    B   C
6. Marija Vučinić 2010 A    B   C
7. Uroš Komnenović   A    B   C
8. Ivan Haršić 2006 A    B   C