Polaganje testa za sticanje zvanja plivač II godine škole plivanja izvršiće se u  subotu 19.06., i nedelju 20.06.2021.godine. Dodela medalja i diploma je u nedelju 20.06.2021.godine.

Spisak polaznika za polaganje testa. Grupa plivači I godine škole plivanja, za sticanje zvanja plivač II godine škole plivanja.

 

Redni broj Ime i prezime Godište Ocena
1. Darinka Vučićević 2009 A    B   C
2. Stevan Stamenić 2007 A    B   C
3. Viktor Sekulić 2009 A    B   C
4. Ognjen Daljević 2007 A    B   C
5. Luka Šukilović 2005 A    B   C
6. Vuk Pejović 2011 A    B   C
7. Dušan Milošević 2009 A    B   C
8. Milica Marković 2009 A    B   C
9. Andrej Jorgačević 2014 A    B   C
10. Sergej Jordanov 2009 A    B   C
11. Tamara Tešić 2013 A    B   C