REZULTATI PLIVAČA KOJI SU POLOŽILI TEST I STEKLI ZVANJE PLIVAČ II GODINE ŠKOLE PLIVANJA

 

Redni broj Ime i prezime Godište Ocena Bodovi
1. Vasilije Ranković 2013 A    B   C 15
2. Andrej Jorgačević 2014 A    B   C 14.5
3. Vukašin Kuzevski 2010 A    B   C 14.5
4. Ognjen Simić 2010 A    B   C 14
5. Aleksandar Atanacković 2009 A    B   C 14
6. Đorđe Vidosavljević 2012 A    B   C 13
7. Marko Pejović 2013 A    B   C 12.5
8. Tamara Tešić 2013 A    B   C 11.5
9. Uroš Nikolić 2012 A    B   C 11
10. Anastasija Otović 2012 A    B   C 11
11. Kalina Dolić 2008     B   C 10