Polaganje testa za sticanje zvanja plivač I godine škole plivanja izvršiće se u  subotu 17.06., i nedelju 18.06.2023.godine. Dodela medalja i diploma je u nedelju 18.06.2023.godine.

Spisak polaznika za polaganje testa. Grupa plivači početnici, za sticanje zvanja plivač  I godine škole plivanja.

 

Redni broj Ime i prezime Godište Ocena
1. Lidija Marković 2015 A    B   C
2. Strahinja Marković 2016 A    B   C
3. Stefan Đurović 2016 A    B   C
4. Anika Novović 2016 A    B   C
5. Ognjen Janković 2016 A    B   C
6. Maksim Jevtić  2016 A    B   C
7. Marija Pejović 2016 A    B   C
8. Teodora Lajtinović 2016 A    B   C
9. Đorđe Vukojević 2016 A    B   C
10. Đorđe Galac 2015 A    B   C
11. Vera Josić 2016 A    B   C
12. Ivona Pejović 2016 A    B   C
13. Teodora Čokić 2009 A    B   C
14. Una Hebelji 2015 A    B   C
15. Minja Maravić 2010 A    B   C
16. Nikola Petrović 2009 A    B   C
17. Bogdan Mihailov 2008 A    B   C
18. Vuk Aleksić   A    B   C