Polaganje testa za sticanje zvanja plivač II godine škole plivanja izvršiće se u  subotu 17.06., i nedelju 18.06.2023.godine. Dodela medalja i diploma je u nedelju 18.06.2023.godine.

 

Spisak polaznika za polaganje testa. Grupa plivači  I godina škola plivanja, za sticanje zvanja plivač  II  godine škole plivanja.

 

Redni broj Ime i prezime Godište Ocena
1. Lazar Lukešević 2014 A    B   C
2. Viktor Veneruči 2015 A    B   C
3. Jovana Đuričić 2015 A    B   C
4. Lazar Đorić 2015 A    B   C
5. Uroš Anđelić 2015 A    B   C
6. Isak Zečević 2015 A    B   C
7. Isidora Kuzevski 2013 A    B   C
8. Vuk Ilić 2014 A    B   C
9. Nikola Grozdanovski 2012 A    B   C
10. Kristina Beko 2012 A    B   C
11. Viktor Lukić 2011 A    B   C
12. Vladimir Janković 2010 A    B   C
13. Dimitrije Galac 2012 A    B   C
14. Petra Vukojević 2011 A    B   C
15. Lazar Bulevski 2010 A    B   C
16. Vuk Janković 2014 A    B   C