Polaganje testa za sticanje zvanja plivač III godine škole plivanja izvršiće se u subotu 17.06., i nedelju 18.06.2023.godine. Dodela medalja i diploma je u nedelju 18.06.2023.godine.

Spisak polaznika za polaganje testa. Grupa plivači II godine škole plivanja, za sticanje zvanja plivač III godine škole plivanja

 

Redni broj Ime i prezime Godište Ocena
1. Vasilije Ranković 2013 A    B   C
2. Andrej Jorgačević 2014 A    B   C
3. Đorđe Vidosavljević 2012 A    B   C
4. Marko Pejović 2013 A    B   C
5. Tamara Tešić 2013 A    B   C
6. Olga Josić 2013 A    B   C
7. Đurđa Jovičić 2014 A    B   C