Polaganje testa za sticanje zvanja plivač IV godine škole plivanja izvršiće se u  subotu 17.06., i nedelju 18.06.2023.godine. Dodela medalja i diploma je u nedelju 18.06.2023.godine.

 

Spisak polaznika za polaganje testa. Grupa plivači  III godina škola plivanja, za sticanje zvanja plivač  IV  godine škole plivanja.

 

Redni broj Ime i prezime Godište Ocena
1. Vukašin Kuzevski 2010 A    B   C
2. Vuk Pejović 2011 A    B   C